Garanti Belgesi
Marka tescil, marka patent 19.8.2011 tarihinde yazıldı.
Facebook'ta Paylaş
 
 

ISO9001 Nedir? 

  ISO kelimesi uluslararası bir kelimedir. Tam açılımı şu şekildedir. International Organization For Standart ‘ın kısa yazılmış halidir.. kısacası uluslararası standart derneğidir.ISO9001 belgesi uluslararası standartların istediği tarzda bir yönetim sistemine uygun olarak yönetilen bir sistemin ve bu sistemin sürekliliğinin denetlenerek ve hep iyileşitirerek kullanımını sağlar.ISO9001 belgesi bu şekilde standartlara uyarak çalışarak ISO9001 belgesinin istemiş olduğu gerekleri yerine getirerek devamlı iyileştirme esas alınarak hizmet devam ettirilir veya ürün üretilirse sonunda ISO9001 denetçileri ile bu sistem denetlenirse belge almaya hak kazanılabilir.
  ISO 9001 ile ilgili piyasada çokca duyulan terimler bulunmaktadır.. aslında bunları biraz daha açmakta fayda bulunmaktadır.. bu terimler ve açıklamaları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.. 

ISO9000 :Firmaların kuruluşların şahıs şirketlerinin tescilli markaların ve bu örgütlerin amaçları müşteri mennuniyetini arttırmak ve kalite yönetim sistemini kurmak yaymaktır.. İşte bu sistemin tamamı ve yayınlanan standartlar bütününe ISO9000 denilmektedir.. 
ISO9001 :Yukarıda bahsettiğimiz müşteri mennuniyeti ve kalite yönetim standartı kurulurken.. kurulum şartlarını gerektiren standarta yapılan denetim ve denetim sonrasında verilen belgenin adına ISO9001 denilmektedir.. 
ISO9001-2008 :ISO 9000 veya ISO9001 standartları periyodik olarak 5 yılda bir ISO örgütü tarafından tekrardan kontrol edilmekte kullanıcıların ve firmaların ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yaparak tekrardan yayınlamaktadır… bu şekilde sonrasında ISO9001 sonuna eklenen 2008 ibaresi revize yapılan tarihi gösterir.. 
ISO9001 Belgesinin Faydaları Nelerdir?

A-Firmada kalite yönetim sistemi anlayışını geliştirmek
B-Şirketin karının artması,Verimlilikle endeksli olarak sektöründeki Pazar payının artması,
C-Firmada çalışanlarla beraber etkin bir yönetim ve uygulama,
D-Firmanın üretim ve hizmet maliyetlerini azaltmak,
E-İşyerinin içerisindeki ofis ve saha personelinin birbirleriyle olan iletişimini güçlendirmek,
F-Müşteri ile ilişkiler çerçevesinde geri iadeleri azaltabilmek,
G-Aynı şekilde müşterilerle diyalog kurarak şikayetleri azaltabilmek ve müşteri mennuniyetini sağlıyabilmek 
H-Şirketin dış piyasada ve rakipler arasında İmajının artırılması,
I-ISO9001 standartı sayesinde çalışılan tedarikçiler güçlenir ve sağlam tedarikçiler oluşturulur..
J-Firmanızın etkinliği üretkenliği artarak daha sistematik bir hal alarak maliyetler azaltılır.. 

ISO9001-2008 belgesinin belgelendirme şirketlerine verebilme yetkisini Türkiye de sadece TÜRKAK ( Türk Akreditasyon Kurumu ) a verilmiştir.. Tüm dünyada bu yetkilendirme her ülkede ayrı ayrı kurumlara verilmiştir…

 

-------------------

 

ISO14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi? 

  Firmaların işletmelerin piyasaya ürün çıkartırken çalışırken çevreye verebilecekleri zararları en aza indirgemek ve bu zararları yok etmek için oluşturulan yönetm sistemine ISO14001 çevre yönetim sistemi denilmektedir.. ISO14001 ürünle ilgili bir sistem değildir. Ürünün üretilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili bir standarttır.. ISO14001 sistemi üretilen ürünün tedarikçiden alınıp üretim aşamaları denetleme sürecinden çıkıpda nihai ürün olarak tüketiciye sunulması kadar geçen sürede her türlü etken çevresel faktörlerin kontrol altında tutularak çevreye verilebilecek zararların ve dış etmenlerin azaltılması veya mumkunse yok edilmesini sağlayan bir sistemdir.. ISO14001 sistemi tüm dünyada kabul görmüş be özünde doğal madenlerin kaynakların azaltılmasını, havaya, suya, toprağa vb… etmenlere verilebilecek zararları minumuna indirmeyi amaçlar.. ISO14001 standartında bu risklerin analizleride tek tek yapılmaktadır.. 

ISO14001 Standartının Faydaları Nelerdir?

A- Firmanızın üretim yaparken çevre ile olan risklerini belirlenir kontrol altına alınarak çevreyi ve firmanızı olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır.. 
B- Bu etkilişimler sayesinde çevre ile alakalı etkenlerden kaynaklanan maliyetler düşürülür.. 
C- Resmi kurumların istediği şekilde bir çevresel yönetim oluşturularak yasal mevzuatlara uygun bir üretim prosesi oluşturulur.. 
D- ISO14001 belgesinin almk için alınan eğitimler ve seminerler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar. Ve daha dikkatli bir çalışma ortamı sağlanır.. 
E- Belge alımında dikkat edilen diğer husulardan biriside kaynakların etkin kullanımını sağlamaktır.. buna örnekler ( hava, su, toprak, hammadde, kaynak vb. ) 
F- Iso14001 belgesi ile beraber çevresel atıklar ve kimyasal atıklarda gözle görülür bir azalma görülür.. 
G- Çevreye yapılan zararsız atıklar veya zararsız çalışma ortamı firma çalışanlarında da fazla bir güven sağlanarak güvenilir bir çalışma ortamı yapılır.. 
H- Son olarak ISO14001 belgesinın vermiş olduğu bilinç ile acil durumlarda ( sel, deprem, yangın vb.. ) ortaya çıkabilecek sorunlara karşı hazırlıklı olarak bunun harıcınde oluşabilecek diğer kazaların azaltılmasını sağlamaktadır..

 

 

---------

 

ISO 22000 HACCP GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 

   ISO22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi en gerekli ve en önemli yönetim sistemlerinden birisidir.. İnsan sağlığını ve çevreyi tüm sistemler etkileyen bir mekanizmaya sahiptir. Gıda Güvenliği tüm ISO sistemlerininde temelini oluşturmaktadır. ISO22000 önceden HACCP belgesi olarak anılmaktaydı. 2005 yılından itibaren ISO22000 olarak anılmaktadır. Gıda işiyle uğraşan herhangi bir tacir yada işletme her zaman hijyene önem vermek zorunda ve hijyen güvenliğine uygun olarak üretim yapmalı ve ürettiği bu ürünleri ISO22000 gıda güvenliği yönetim sistemine göre üretmeli ve bu sistemi kurarak sistemin sürekliliğini kontrol edip denetleyerek sistemi desteklemelidir. OHSAS 22000 sistemi veya belgesi ilk başta gıda tedarik veya temininde başlıyarak gıdanın işlenmesi depolanması, hazırlanması, ambalajlanmasından tutunda depolanmasına kadar tüm evrelerde risk analizlerini yaparak oluşabilecek problemleri aksaklıkları önceden önleyerek , Güvenli ve hijyenik bir şekilde tüketiciye sunulmasını sağlamaktadır. ISO22000 HACCP uluslararası arenada tanınmış ve kullanılan bir standart olduğu için firmanın yurt dışı ihracatlarında ürünlerini pazarlamasında çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır.. 

ISO22000 HACCP Belgesinin Faydaları Nelerdir? 

A- ISO22000 belgesi gıda sektöründe çalışan tüm sektörlere uygulanabilir.. 
B- Sistem tam olarak kurulduğu ve işletidiği sürece Yönetime sistemle ilgili kritik bilgiler sunarak risk analizleri ile ilgili kolaylıkla karar verebilmesini sağlar..
C- Firma çalışanlarının gıda ve hijyen güvenlikleri konusunda bilinçli çalışmalarını sağlar.. 
D- Tarım köy işleri ve vb. kurumların denetiminde karşınıza çıkabilecek sorunları en aza indidir.. 
E- Müşterilerin güvenini sağlar ve mennuniyetle ayrılmasını ve istikrarı sağlar.. 
F- Rekabet ortamında rakip firmaların önüne geçilmesini sürekliği sağlar 
G- Üretilen ürünlerde oluşabilecek kayıpları azaltır.. ürünle ilgili hijyen ve güvenlik problemlerini önler en aza indirir.. 
H- Uluslar arası akrediteye sahiptir.. ve problem çıkarmadan ticaret yapmayı sağlar.. ticareti kolaylaştırır..

 

 

-------------------

 

ISO OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİİ YÖNETİM SİSTEMİ 

  Firmalarda, işyerlerinde, kuruluşlarda genel anlamda karşılaşılan çalışma şartları sorunlarından birisi, personelin sağlıklı, huzurlu ve emniyetli bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır… Firmaların daha iyi çalışması ortamına sahip olması ve çalışabilmesi için gerek işyeri sahibinin yardımı gerekse sistem yardımıyla planlı çalışmalar yürütebilmesi gereklidir.. İşte bu konuda OHSAS18001 belgesi devreye girmektedir.. OHSAS 18001 belgesi bir ISO standartı değildir.. Hiçbir kuruluş tarafından Akrediteli olarak verilmemektedir. OHSAS18001 belgesi de ISO14001, ISO9001 gibi sürekli iyileştirme çerçevesinde hareket etmektedir.. Genel anlamda ayrıldığı yön çalışanların sağlığı, çalışma şartlarının, ve işin güvenliğine yönelik uygulanan bir standartdır.. 

OHSAS 18001 Belgesinin Faydaları Nelerdir?

A- Personelin çalışma ortamına katılımını ve motivasyonlarını arttırmak 
B- İşyerinde çalışma şartlarından dolayı oluşabilecek meslek hastalıkları ve iş kazaları sebebiyle oluşan kayıpları azaltmak 
C- İş kazalarından dolayı oluşabilecek iş gücü maliyetleri ve malzeme maliyetlerini düşürmek 
D- OHSAS 18001 standartı sayesinde uluslar arası standartlara uygun çalışma çalışmak ve standartlara uyum sağlamak 
E- Farklı firmalara, müşterilere karşı duyarlı çalışma ve imaj artırımı sağlanır.. 
F- Resmi kurumlara ve makamlara karşı firmanın duyarlılığını göstermek ve itibarı artırmak

 

------------

ISO 17799   /   ISO 13485   /   TSE - TSEK