CE Belgelendirme
Marka tescil, marka patent 19.8.2011 tarihinde yazıldı.
Facebook'ta Paylaş
 
 

CE BELGESİ 

  Ce işareti anlam olarak Conformite European kelimesinin açılımıdır.CE İşareti asıl itibariyle beyandir, Deklare etmektir. Ürünle ilgili Gerekli uyugunlar yerine getirildiği ve değerlendirme prosesleri tamamladığına ilişkin firmanın beyanıdır. CE işareti Avrupa birliği kriterlerine uygun olarak veya zorunlu tutulduğu sürece tüm zorunlulukları ve bu zorunluluklara uyumu ifade eder. Ürünle beraber CE işareti iliştirildiği takdirde ürünün Avrupa standartlarında üretim yapıldığını beyan etmektedir. CE İşareti Avrupa birliği topluluğudan serbest dolaşım hakkını sağlamaktadır. Bir nevi bakıldığında ürünün avrupadaki pasaportudur. 
  Ce işaretini alabilmek için teknik bir yol izlenmektedir. Bu yol çevresinde hareket ederek deklarasyona kadar gidilmektedir. Ce kullanan firma kalite güvencesi vermez.Göstermiş olduğu aslında ürünün en yüksek güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. Ce belgesi tüketiciye ürünün güvenle alınabilir ve güvenli bir ürün olduğunu gösterir. Ce belgesi gerektiren zorunlu ürünlerde Ce işareti taşımayan bir ürün AB üyesi ülkerine giriş yapamaz. bu ülkelere ihracatı söz konusu bile olamaz. 

CE İŞARETİ ALIRKEN HANGİ AŞAMALARAN GEÇİLİR VE BELGE NASIL ALINIR? 

-Öncelikle Ürünle ilgili riskli bir gruba girip girmediği araştırılır. 
-Şayet ürün riskli bir gruba giriyorsa kesinlikle belge onaylanmış bir kuruluştan ( Notified Body ) alınır. 
-Bu süreç içinde akrediteli kuruluşlardan teklif alınır en uygun olanı seçilerek işlemlere başlanılır.. 
-Ürünle ilgili CE işaretinin istemiş olduğu standartlar da üretim yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. 
-Ce Belgesi istenilen ürünün mekaniksel, hidroliksel, elektirksel ve konstrüksiyon olarak fonksiyonelliğindeki risk analizleri tek tek yapılır. 
-Bu analizler sonucunda ürünle ilgili gelişebilecek bazı ufak çaplı değişiklileri uzman kadromuz ve firmanın teknik kadrosu ile son hali belirlenir. 
-CE işareti alınacak ürünün test edilmesi gerekiyorsa ( tüm ürünlerde test ihtiyacı yoktur. Risk analizine göre belirlenir ) Akrediteli bir kuruluş tarafından test gönderilir. 
-Akrediteli kuruluşlar yurt içinde veya yurtdışında olabilir. 
-Ce işareti alınacak ürünün imalatı ile ilgili bilgi firmamızın teknik personeli tarafından Ce belgesi alacak firmanın personeline verilir. 
-Ürünle ilgili firmada kalite yönetim sistemi varsa bu sistemde kullanılan iş emir formları prosesler Ce işaretine eklenir ve en etkili ve verimli bir biçimde uygulanması sağlanır. 
-Ce işareti kullanım talimatları, işaretleme ve etiketleme talimatları CE direktifine uygun olarak yapılır. 
-Ce işareti son safhalarında gereken teknik dosya hazırlanır. bu teknik dosyayı firmanın saklaması ve gerektiği yerde göstermesi gereklidir. 
-bu teknik dosyaya istinaden Ce işareti için CE deklarasyonu hazırlanır. 
-Son olarak da bu deklarasyon veya onaylanmış kuruluşdan alınan CE belgesi ürüne iliştirilir..